บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด (WALKER ESTATE CO.,LTD.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โดยนายเฉลิมพล เชยคำแหง เป็นกรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมางานตกแต่งภายใน งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินและลอยตัว งานพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ มีบุคคลากรในองค์กรทั้งพนักงานประจำและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 150 คน บริการของเรามีตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ โดยทีมงานมัณฑนากร และวิศวกรที่มีประสิทธิภาพ จนถึงขั้นตอนการก่อสร้างโดยทีมงานช่างมาตรฐานคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในวงกว้างทั้งในองค์กรของรัฐ และเอกชน ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลงานและยอดขายประมาณปีละมากกว่า 200 ล้านบาท

 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินงานตกแต่งภายใน (เฉพาะที่สำคัญๆ) ดังนี้

1.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงอาคารสโมสรรัฐสภา
มูลค่างาน
15,777,777.-


2.กรมหม่อนไหม
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง
มูลค่างาน
26,248,000.-


3.บริษัท ซีอีโอ สวีท จำกัด
ชื่อโครงการ
ตกแต่งภายในสำนักงานซีอีโอสวีท
มูลค่างาน
25,000,000.-


4.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงหอไทยนิทัศน์
มูลค่างาน
16,860,000.-


5.สำนักงานกิจการยุติธรรม
ชื่อโครงการ
ตกแต่งห้องฝึกอบรมและพื้นที่ห้องทำงานเพิ่มเติม พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์
มูลค่างาน
26,830,000.-


6.บมจ.ท่าอากาศยานไทย
ชื่อโครงการ
ปรับปรุงเคาน์เตอร์เช็คอินซุ้มเคาน์เตอร์เช็คอินและเคาน์เตอร์ตรวจบัตรผู้โดยสาร อาคาร 2ท่าอากาศยานดอนเมือง
มูลค่างาน
28,850,000.-


7.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ชื่อโครงการ
ตกแต่งปรับปรุงศูนย์แห่งความ เป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลค่างาน
39,750,000.-


8.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการ
ตกแต่งภายในห้องประชุม ห้องนิทรรศการสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
มูลค่างาน
27,500,000.-

 


9.สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อโครงการ
ปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมาน ชั้น 1-7ตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน
มูลค่างาน
53,764,200.-


นอกจากนี้ บริษัท วอล์คเกอร์ฯ เป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 รับงานได้ไม่จำกัดวงเงิน (ตามเอกสารแนบ)

นส.สำคัญฯ กทม.


และเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 รับงานได้ในวงเงินถึง 150 ล้านบาท (ตามเอกสารแนบ)

ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า AOT